Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”УМБАЛ „Св. Екатерина“ съвместно с МБАЛ „Хр. Ботев“ отваря във Враца и отделение по съдова хирургия

08.06.2020


След като в  началото на месец май столичната УМБАЛ „Св. Екатерина“ откри  съвместно отделение по инвазивна кардиология във  врачанската МБАЛ „Христо Ботев“, сега се дава старт и на съвместно звено по съдова хирургия, в което вече се оперираха първите трима пациенти. Новото отделение ще покрива острата нужда от високо специализирана здравна помощ в областта на съдовите заболявания за регион с десет общини и близо 200 000 души население.

Столичните съдови хирурзи ще осигуряват денонощна помощ за спешни и животозастрашаващи случаи, при което ще се спестява рисковото транспортиране до по-големия град, както и загубата на ценно време за пациента. В отделението ще се извършва пълен обем от диагностика, лечение  и планови операции на широк кръг от съдови заболявания. Освен това при всяка диференциална диагноза във врачанската болница ще се покрие и необходимостта от високо експертна  консултантска  помощ на съдови хирурзи.

Отделението за съдова хирургия във Враца се открива на базата на договор за съвместно сътрудничество между МБАЛ „Христо Ботев“ и столичната УМБАЛ „Света Екатерина“ и благодарение на усилията и помощта  от Министерството на здравеопазването.

В столичната клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ се извършват най-големите по обем и трудност съвременни хирургични интервенции. Нейните специалисти прилагат възможно най-модерните методи на лечение и рутинно извършват и хибридни съдови интервенции.