Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Успешно раждане в УМБАЛ „Света Екатерина“ на бременна с тежка вродена сърдечна малформация

04.03.2022


Бременна на 26 години с тежка комплексна вродена сърдечна малформация постъпва за раждане в СБАЛАГ „Майчин дом“ на 23.02.2022 г. Диагнозата е: Конгенитално коригирана транспозиция на големите артерии с дисплазия на системната морфологично Т-клапа и висoкостепенна ТИ-III ст. Колегите преценяват, че родоразрешението крие изключително висок риск както за живота на младата жена, така и за живота на плода и я насочват към УМБАЛ „Св. Екатерина“.

На 25.02.2022 г. пациентката е прегледана от специалист по вродени сърдечни малформации при възрастни и е преценено, че се нуждае от родоразрешение по спешност.  Един час след хоспитализацията, под контрола на лекарите от „Св. Екатерина“, акушер-гинеколозите от „Майчин дом“ извършват Цезарово сечение и на бял свят се появява малката Елена.

Бебето е приведено веднага в Неонатологичното отделение на „Майчин дом“, а пациентката е екстубирана и жизнените й показатели са проследени от кардиолозите в УМБАЛ „Св. Екатерина“. След като се уверихме, че няма риск за живота й, тя отново беше приведена в СБАЛАГ „Майчин дом“ за по-нататъшно проследяване.

УМБАЛ „Св. Екатерина“ има изключително богат опит при бременни с вродени сърдечни малформации. В някои случаи веднага след родоразрешението се налага извършването и на сърдечна операция, но винаги се предпочита това да се провежда на втори етап и да се гарантира минимален риск за пациентките.