Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Обява за конкурс за възлагане на управлението на Медицински център“ Св. Екатерина“ ЕООД

10.05.2022


На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия,  чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за избор на управител на Медицински център „СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕООД, дъщерно дружество на УМБАЛ „СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕАД и решение на  Съвета на директорите  УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД публикува обява за конкурс за възлагане на управлението на Медицински център“ Св. Екатерина“ ЕООД.