Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковОтделението по образна диагностика на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – за втори път със сертификат “EuroSafe Imaging Stars”

22.07.2022


Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ получи за втори път максималните пет звезди „премиум“, отговарящи на отлично качество на извършваните в него образни изследвания, като му беше връчен сертификат EuroSafe Imaging Stars”, който за първи път получи през 2019 година. Документът удостоверява това, че структурата следва добрата клинична практика и спазва всички правила на радиационната защита, заложени в Българското и Европейското законодателство.

На Отделението по образна диагностика беше направена оценка по редица критерии  – спазване на правилата на радиационната защита, наличие на протоколи от дози на пациентите, извършване на контрол на качеството на рентгеновите уредби, оптимизация на рентгеновите изследвания, използване на съвременните методи за образна диагностика и др.

След получената висока оценка, присъствието на Отделението по образна диагностика в списъка на сертифицираните европейски институции с най-добро качество на рутинната клинична работа (Wall of Stars”), бе възобновено.

Сертификатът EuroSafe Imaging Stars” е плод на съвместната работа на лекарите, лаборантите и медицинския физик, част от Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“, които имат за цел да постигнат максимална оптимизация на радиационната защита с максимално добро качество на диагностичните образи.