Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД

Предмет

“Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД

Обект на поръчка

Доставки

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, отправя покана за „Пазарни консултации“ за определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка, с предмет:

 

“Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД

Приложения към обява:

1. Техническа спецификация

2. Образец на Ценови стойности

 

Място и срок за подаване на предложенията:

Предложенията се подават в срок от 5 работни дни от обявяването на поканата включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 07.07.2020 08:50:10
Добавен на: 12.04.2019 00:00:00
Добавен на: 04.04.2019 11:05:11
Добавен на: 04.04.2019 11:04:57
Добавен на: 04.04.2019 11:04:45
Публикувано на: 03.04.2019 00:00:00