Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


355 Публикувано на: 22.11.2018

353 Публикувано на: 13.11.2018

354 Публикувано на: 13.11.2018

352 Публикувано на: 06.11.2018

351 Публикувано на: 06.11.2018

350 Публикувано на: 29.10.2018

349 Публикувано на: 17.10.2018

347 Публикувано на: 15.10.2018

346 Публикувано на: 11.10.2018

345 Публикувано на: 05.10.2018

343 Публикувано на: 26.09.2018

342 Публикувано на: 29.08.2018

341 Публикувано на: 13.08.2018

340 Публикувано на: 05.08.2018

339 Публикувано на: 30.07.2018

338 Публикувано на: 27.07.2018

336 Публикувано на: 08.06.2018

337 Публикувано на: 08.06.2018

334 Публикувано на: 30.05.2018

335 Публикувано на: 30.05.2018

333 Публикувано на: 14.05.2018

332 Публикувано на: 04.05.2018

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Аппарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
328 Публикувано на: 23.04.2018

327 Публикувано на: 19.04.2018

326 Публикувано на: 12.04.2018

324 Публикувано на: 03.04.2018

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
325 Публикувано на: 03.04.2018

323 Публикувано на: 26.02.2018

322 Публикувано на: 20.02.2018

321 Публикувано на: 16.02.2018

319 Публикувано на: 09.02.2018

320 Публикувано на: 09.02.2018

318 Публикувано на: 07.02.2018

317 Публикувано на: 19.01.2018

316 Публикувано на: 04.12.2017

315 Публикувано на: 03.11.2017

313 Публикувано на: 26.10.2017

312 Публикувано на: 18.10.2017

311 Публикувано на: 11.10.2017

310 Публикувано на: 02.10.2017

304 Публикувано на: 20.09.2017

303 Публикувано на: 29.08.2017

294 Публикувано на: 18.08.2017

302 Публикувано на: 15.08.2017

301 Публикувано на: 10.08.2017

296 Публикувано на: 03.08.2017

297 Публикувано на: 03.08.2017

295 Публикувано на: 02.08.2017

291 Публикувано на: 31.07.2017

289 Публикувано на: 27.07.2017

288 Публикувано на: 21.07.2017

287 Публикувано на: 12.07.2017

286 Публикувано на: 05.07.2017

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/
285 Публикувано на: 09.06.2017

284 Публикувано на: 07.06.2017

283 Публикувано на: 06.06.2017

282 Публикувано на: 23.05.2017

281 Публикувано на: 18.05.2017

280 Публикувано на: 12.05.2017

279 Публикувано на: 04.05.2017

275 Публикувано на: 28.04.2017

272 Публикувано на: 27.04.2017

273 Публикувано на: 27.04.2017

271 Публикувано на: 06.04.2017

270 Публикувано на: 14.03.2017

268 Публикувано на: 06.03.2017

269 Публикувано на: 06.03.2017

267 Публикувано на: 17.02.2017

266 Публикувано на: 30.01.2017

265 Публикувано на: 17.01.2017

263 Публикувано на: 06.01.2017

“УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, И ОТПАДЪЦИ С КОД: 18 01 04, ПРЕМИНАЛИ ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” С АДРЕС ГР. СОФИЯ, БУЛ. „П. СЛАВЕЙКОВ“ №52А, И ПАРТИДНИ НОМЕРА 7224F109709, 7224F129602 И M383, КАКТО И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЧУВАЛИ ОТ 60 Л. ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /С КОДОВЕ: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 И 15 01 07/ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОПАКОВКИ ДО ОБЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ.
262 Публикувано на: 12.12.2016

259 Публикувано на: 09.12.2016

257 Публикувано на: 30.11.2016

256 Публикувано на: 16.11.2016

254 Публикувано на: 14.11.2016

253 Публикувано на: 14.10.2016

238 Публикувано на: 13.10.2016

252 Публикувано на: 13.10.2016

226 Публикувано на: 03.08.2016

217 Публикувано на: 29.07.2016

215 Публикувано на: 20.07.2016

“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата.
152 Публикувано на: 12.07.2016

214 Публикувано на: 11.07.2016

145 Публикувано на: 08.07.2016

149 Публикувано на: 06.07.2016

153 Публикувано на: 01.07.2016

142 Публикувано на: 27.06.2016

144 Публикувано на: 27.06.2016

135 Публикувано на: 02.06.2016

132 Публикувано на: 10.05.2016

„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
130 Публикувано на: 01.03.2016

129 Публикувано на: 29.02.2016

127 Публикувано на: 03.02.2016

128 Публикувано на: 03.02.2016

126 Публикувано на: 20.01.2016

124 Публикувано на: 13.01.2016

121 Публикувано на: 20.11.2015

117 Публикувано на: 13.11.2015

116 Публикувано на: 12.11.2015

114 Публикувано на: 17.08.2015

115 Публикувано на: 17.08.2015

112 Публикувано на: 15.07.2015

113 Публикувано на: 15.07.2015

109 Публикувано на: 25.06.2015

110 Публикувано на: 25.06.2015

111 Публикувано на: 25.06.2015

108 Публикувано на: 08.06.2015

107 Публикувано на: 01.06.2015

106 Публикувано на: 18.05.2015

104 Публикувано на: 27.04.2015

103 Публикувано на: 01.04.2015

„Подмяна на дограма в сградата на Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, находяща се на територията на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, ул.”Коньовица” №65, гр. София“ :Демонтаж на стара дървена дограма. Доставка и монтаж на 5-камерна ПВЦ дограма със стъклопакет. Обръщане вътрешно (с куфари от гипскартон) и външно (топлоизолация с готова мазилка). Боядисване. Доставка и монтаж на вътрешни и външни первази.Всички описани дейности , наричаме за краткост РСМР по долу в поканата.Срокът за завършване на ремонтните и строително-монтажни работи, е съгласно офертата на участника, но не повече от 90 /деветдесет/ работни дни, считано от датата на предаване на обекта.
96 Публикувано на: 25.03.2015

100 Публикувано на: 25.03.2015

101 Публикувано на: 25.03.2015

94 Публикувано на: 17.03.2015

95 Публикувано на: 17.03.2015

93 Публикувано на: 27.02.2015

92 Публикувано на: 18.02.2015

89 Публикувано на: 11.02.2015

90 Публикувано на: 11.02.2015

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове , които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.“
88 Публикувано на: 10.02.2015

87 Публикувано на: 30.01.2015

55 Публикувано на: 20.01.2015

56 Публикувано на: 20.01.2015

„Изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи на обект : 1. Обособена позиция № 1: Покрив над стационара при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А; 2. Обособена позиция № 2: Направа на ревизионни шахти на „кота -1“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А;3. Обособена позиция № 3: Направа на временно остъкляване на два броя тераси на “Клиника по съдова хирургия и ангиология ” при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, разположена на територията на НКБ, с адрес: гр. София, ул. “Коньовица” №65.
52 Публикувано на: 01.12.2014

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.
51 Публикувано на: 27.11.2014

50 Публикувано на: 18.11.2014

49 Публикувано на: 10.11.2014

48 Публикувано на: 29.10.2014

47 Публикувано на: 27.10.2014

45 Публикувано на: 22.10.2014

46 Публикувано на: 22.10.2014

3 Публикувано на: 07.10.2014

1 Публикувано на: 23.09.2014

8 Публикувано на: 08.08.2014

9 Публикувано на: 23.07.2014

10 Публикувано на: 30.06.2014

11 Публикувано на: 17.06.2014

12 Публикувано на: 12.05.2014

13 Публикувано на: 16.04.2014

14 Публикувано на: 16.04.2014

15 Публикувано на: 07.04.2014

16 Публикувано на: 07.04.2014

„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Лаборатория по обща и клинична патология“, „Консултативно - диагностичен блок”, „КАИЛ”,„Отделение по интензивно лечение на ССУ и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката“ и „Операционен блок“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
17 Публикувано на: 31.03.2014

18 Публикувано на: 03.02.2014

„Доставка, монтаж, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на комплект рентгенов излъчвател с охладител и високоволтов кабел, съвместими с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”, включително подмяна на дефектиралите компоненти и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пускането на апарата в експлоатация.
19 Публикувано на: 03.02.2014

348 Публикувано на: 01.01.1970