Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


АОП № 00010-2017-0022 Публикувано на: 18.08.2017

АОП № 00010-2017-0021 Публикувано на: 15.08.2017

АОП № 00010-2017-0020 Публикувано на: 10.08.2017

АОП № 9066901 Публикувано на: 03.08.2017

АОП № 9066902 Публикувано на: 03.08.2017

АОП № 00010-2017-0019 Публикувано на: 02.08.2017

АОП № 00010-2017-0018 Публикувано на: 31.07.2017

АОП № 00010-2017-0017 Публикувано на: 27.07.2017

АОП № 00010-2017-0016 Публикувано на: 21.07.2017

АОП № 00010-2017-0015 Публикувано на: 12.07.2017

АОП № 9065979 Публикувано на: 05.07.2017

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/
АОП № 00010-2017-0014 Публикувано на: 09.06.2017

АОП № 9065048 Публикувано на: 07.06.2017

АОП № 00010-2017-0013 Публикувано на: 06.06.2017

АОП № 9064595 Публикувано на: 23.05.2017

АОП № 00010-2017-0012 Публикувано на: 18.05.2017

АОП № 00010-2017-0011 Публикувано на: 12.05.2017

АОП № 00010-2017-0010 Публикувано на: 04.05.2017

АОП № 00010-2017-0009 Публикувано на: 28.04.2017

АОП № 00010-2017-0007 Публикувано на: 27.04.2017

АОП № 00010-2017-0008 Публикувано на: 27.04.2017

АОП № 00010-2017-0006 Публикувано на: 06.04.2017

АОП № 9062308 Публикувано на: 14.03.2017

АОП № 00010-2017-0004 Публикувано на: 06.03.2017

АОП № 00010-2017-0005 Публикувано на: 06.03.2017

АОП № 00010-2017-0003 Публикувано на: 17.02.2017

АОП № 00010-2017-0002 Публикувано на: 30.01.2017

АОП № 9060708 Публикувано на: 17.01.2017

АОП № 00010-2017-0001 Публикувано на: 06.01.2017

“УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, И ОТПАДЪЦИ С КОД: 18 01 04, ПРЕМИНАЛИ ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” С АДРЕС ГР. СОФИЯ, БУЛ. „П. СЛАВЕЙКОВ“ №52А, И ПАРТИДНИ НОМЕРА 7224F109709, 7224F129602 И M383, КАКТО И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЧУВАЛИ ОТ 60 Л. ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /С КОДОВЕ: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 И 15 01 07/ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОПАКОВКИ ДО ОБЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ.
АОП № 00010-2016-0015 Публикувано на: 12.12.2016

АОП № 9059737 Публикувано на: 09.12.2016

АОП № 9059275 Публикувано на: 30.11.2016

АОП № 00010-2016-0014 Публикувано на: 16.11.2016

АОП № 9058545 Публикувано на: 14.11.2016

АОП № 00010-2016-0013 Публикувано на: 14.10.2016

АОП № 00010-2016-0011 Публикувано на: 13.10.2016

АОП № 00010-2016-0012 Публикувано на: 13.10.2016

АОП № 00010-2016-0010 Публикувано на: 03.08.2016

АОП № 00010-2016-0009 Публикувано на: 29.07.2016

АОП № 00010-2016-0008 Публикувано на: 20.07.2016

“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата.
АОП № 9054248 Публикувано на: 12.07.2016

АОП № 00010-2016-0007 Публикувано на: 11.07.2016

АОП № 9054169 Публикувано на: 08.07.2016

АОП № 9054094 Публикувано на: 06.07.2016

АОП № 00010-2016-0006 Публикувано на: 01.07.2016

АОП № 9053886 Публикувано на: 27.06.2016

АОП № 9053887 Публикувано на: 27.06.2016

АОП № 00010-2016-0005 Публикувано на: 02.06.2016

АОП № 9053138 Публикувано на: 10.05.2016

„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
АОП № 00010-2016-0004 Публикувано на: 01.03.2016

АОП № 9050848 Публикувано на: 29.02.2016

АОП № 00010-2016-0002 Публикувано на: 03.02.2016

АОП № 00010-2016-0003 Публикувано на: 03.02.2016

АОП № 9049720 Публикувано на: 20.01.2016

АОП № 00010-2016-0001 Публикувано на: 13.01.2016

АОП № 00010-2015-0016 Публикувано на: 20.11.2015

АОП № 00010-2015-0015 Публикувано на: 13.11.2015

АОП № 00010-2015-0014 Публикувано на: 12.11.2015

АОП № 9044906 Публикувано на: 17.08.2015

АОП № 00010-2015-0013 Публикувано на: 17.08.2015

АОП № 00010-2015-0011 Публикувано на: 15.07.2015

АОП № 00010-2015-0012 Публикувано на: 15.07.2015

АОП № 9043170 Публикувано на: 25.06.2015

АОП № 9043171 Публикувано на: 25.06.2015

АОП № 9043173 Публикувано на: 25.06.2015

АОП № 9042568 Публикувано на: 08.06.2015

АОП № 9042320 Публикувано на: 01.06.2015

АОП № 00010-2015-0010 Публикувано на: 18.05.2015

АОП № 00010-2015-0009 Публикувано на: 27.04.2015

АОП № 9040393 Публикувано на: 01.04.2015

„Подмяна на дограма в сградата на Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, находяща се на територията на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, ул.”Коньовица” №65, гр. София“ :Демонтаж на стара дървена дограма. Доставка и монтаж на 5-камерна ПВЦ дограма със стъклопакет. Обръщане вътрешно (с куфари от гипскартон) и външно (топлоизолация с готова мазилка). Боядисване. Доставка и монтаж на вътрешни и външни первази.Всички описани дейности , наричаме за краткост РСМР по долу в поканата.Срокът за завършване на ремонтните и строително-монтажни работи, е съгласно офертата на участника, но не повече от 90 /деветдесет/ работни дни, считано от датата на предаване на обекта.
АОП № 9040152 Публикувано на: 25.03.2015

АОП № 00010-2015-0007 Публикувано на: 25.03.2015

АОП № 00010-2015-0008 Публикувано на: 25.03.2015

АОП № 9039833 Публикувано на: 17.03.2015

АОП № 9039836 Публикувано на: 17.03.2015

АОП № 00010-2015-0006 Публикувано на: 27.02.2015

АОП № 00010-2015-0005 Публикувано на: 18.02.2015

АОП № 00010-2015-0003 Публикувано на: 11.02.2015

АОП № 00010-2015-0004 Публикувано на: 11.02.2015

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове , които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.“
АОП № 9038742 Публикувано на: 10.02.2015

АОП № 00010-2015-0002 Публикувано на: 30.01.2015

АОП № 00010-2015-0001 Публикувано на: 20.01.2015

АОП № 9038179 Публикувано на: 20.01.2015

„Изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи на обект : 1. Обособена позиция № 1: Покрив над стационара при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А; 2. Обособена позиция № 2: Направа на ревизионни шахти на „кота -1“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А;3. Обособена позиция № 3: Направа на временно остъкляване на два броя тераси на “Клиника по съдова хирургия и ангиология ” при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, разположена на територията на НКБ, с адрес: гр. София, ул. “Коньовица” №65.
АОП № 9036823 Публикувано на: 01.12.2014

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.
АОП № 9036699 Публикувано на: 27.11.2014

АОП № 9036142 Публикувано на: 18.11.2014

АОП № 00010-2014-0019 Публикувано на: 10.11.2014

АОП № 00010-2014-0018 Публикувано на: 29.10.2014

АОП № 00010-2014-0017 Публикувано на: 27.10.2014

АОП № 00010-2014-0015 Публикувано на: 22.10.2014

АОП № 00010-2014-0016 Публикувано на: 22.10.2014

АОП № 00010-2014-0014 Публикувано на: 07.10.2014

АОП № 00010-2014-0013 Публикувано на: 23.09.2014

АОП № 00010-2014-0012 Публикувано на: 08.08.2014

АОП № 00010-2014-0011 Публикувано на: 23.07.2014

АОП № 00010-2014-0010 Публикувано на: 30.06.2014

АОП № 00010-2014-0009 Публикувано на: 17.06.2014

АОП № 00010-2014-0008 Публикувано на: 12.05.2014

АОП № 00010-2014-0007 Публикувано на: 16.04.2014

АОП № 00010-2014-0006 Публикувано на: 16.04.2014

АОП № 00010-2014-0005 Публикувано на: 07.04.2014

АОП № 00010-2014-0004 Публикувано на: 07.04.2014

„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Лаборатория по обща и клинична патология“, „Консултативно - диагностичен блок”, „КАИЛ”,„Отделение по интензивно лечение на ССУ и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката“ и „Операционен блок“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
АОП № 00010-2014-0003 Публикувано на: 31.03.2014

АОП № 00010-2014-0002 Публикувано на: 03.02.2014

„Доставка, монтаж, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на комплект рентгенов излъчвател с охладител и високоволтов кабел, съвместими с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”, включително подмяна на дефектиралите компоненти и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пускането на апарата в експлоатация.
АОП № 00010-2014-0001 Публикувано на: 03.02.2014