Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


121 Публикувано на: 20.11.2015

117 Публикувано на: 13.11.2015

116 Публикувано на: 12.11.2015

114 Публикувано на: 17.08.2015

115 Публикувано на: 17.08.2015

112 Публикувано на: 15.07.2015

113 Публикувано на: 15.07.2015

109 Публикувано на: 25.06.2015

110 Публикувано на: 25.06.2015

111 Публикувано на: 25.06.2015

108 Публикувано на: 08.06.2015

107 Публикувано на: 01.06.2015

106 Публикувано на: 18.05.2015

104 Публикувано на: 27.04.2015

103 Публикувано на: 01.04.2015

„Подмяна на дограма в сградата на Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, находяща се на територията на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, ул.”Коньовица” №65, гр. София“ :Демонтаж на стара дървена дограма. Доставка и монтаж на 5-камерна ПВЦ дограма със стъклопакет. Обръщане вътрешно (с куфари от гипскартон) и външно (топлоизолация с готова мазилка). Боядисване. Доставка и монтаж на вътрешни и външни первази.Всички описани дейности , наричаме за краткост РСМР по долу в поканата.Срокът за завършване на ремонтните и строително-монтажни работи, е съгласно офертата на участника, но не повече от 90 /деветдесет/ работни дни, считано от датата на предаване на обекта.
96 Публикувано на: 25.03.2015

100 Публикувано на: 25.03.2015

101 Публикувано на: 25.03.2015

94 Публикувано на: 17.03.2015

95 Публикувано на: 17.03.2015

93 Публикувано на: 27.02.2015

92 Публикувано на: 18.02.2015

89 Публикувано на: 11.02.2015

90 Публикувано на: 11.02.2015

91 Публикувано на: 11.02.2015

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове , които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.“
88 Публикувано на: 10.02.2015

87 Публикувано на: 30.01.2015

55 Публикувано на: 20.01.2015

56 Публикувано на: 20.01.2015