Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


356 Публикувано на: 27.12.2018

357 Публикувано на: 27.12.2018

355 Публикувано на: 22.11.2018

353 Публикувано на: 13.11.2018

354 Публикувано на: 13.11.2018

352 Публикувано на: 06.11.2018

351 Публикувано на: 06.11.2018

350 Публикувано на: 29.10.2018

349 Публикувано на: 17.10.2018

347 Публикувано на: 15.10.2018

346 Публикувано на: 11.10.2018

345 Публикувано на: 05.10.2018

343 Публикувано на: 26.09.2018

342 Публикувано на: 29.08.2018

341 Публикувано на: 13.08.2018

340 Публикувано на: 05.08.2018

339 Публикувано на: 30.07.2018

338 Публикувано на: 27.07.2018

336 Публикувано на: 08.06.2018

337 Публикувано на: 08.06.2018

334 Публикувано на: 30.05.2018

335 Публикувано на: 30.05.2018

333 Публикувано на: 14.05.2018

332 Публикувано на: 04.05.2018

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Аппарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
328 Публикувано на: 23.04.2018

327 Публикувано на: 19.04.2018

326 Публикувано на: 12.04.2018

324 Публикувано на: 03.04.2018

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
325 Публикувано на: 03.04.2018

323 Публикувано на: 26.02.2018

322 Публикувано на: 20.02.2018

321 Публикувано на: 16.02.2018

319 Публикувано на: 09.02.2018

320 Публикувано на: 09.02.2018

318 Публикувано на: 07.02.2018

317 Публикувано на: 19.01.2018