Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


2019-27 Публикувано на: 19.12.2019

2019-26 Публикувано на: 12.11.2019

2019-25 Публикувано на: 11.11.2019

2019-24 Публикувано на: 22.10.2019

2019-23 Публикувано на: 10.10.2019

2019-21 Публикувано на: 02.09.2019

2019-22 Публикувано на: 02.09.2019

2019-20 Публикувано на: 28.08.2019

2019-19 Публикувано на: 27.08.2019

2019-18 Публикувано на: 23.08.2019

2019-17 Публикувано на: 14.08.2019

2019-16 Публикувано на: 13.08.2019

2019-15 Публикувано на: 31.07.2019

2019-14 Публикувано на: 12.07.2019

2019-12 Публикувано на: 03.06.2019

2019-11 Публикувано на: 28.05.2019

2019-10 Публикувано на: 23.05.2019

2019-8 Публикувано на: 23.05.2019

2019-9 Публикувано на: 20.05.2019

2019-7 Публикувано на: 20.05.2019

2019-6 Публикувано на: 10.05.2019

2019-5 Публикувано на: 15.04.2019

2019-4 Публикувано на: 15.02.2019

2019-3 Публикувано на: 05.02.2019

2019-2 Публикувано на: 03.01.2019

Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци, и отпадъци с код: 18 01 04, преминали обработка чрез инсталацията за физико-химично третиране на УМБАЛ „Света Екатерина” с адрес гр. София, бул. „П. Славейков“ № 52А, и партидни номера 7224F109709, 7224F129602 и M383, както и транспортиране на чували от 60 л. за разделно събиране на отпадъци /с кодове: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 и 15 01 07/ от рециклируеми опаковки до обекти на организации, занимаващи се с оползотворяване на отпадъци от опаковки
2019-1 Публикувано на: 02.01.2019