Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


2020-21 Публикувано на: 10.12.2020

2020-20 Публикувано на: 30.10.2020

2020-19 Публикувано на: 03.06.2020

2020-17 Публикувано на: 22.05.2020

2020-18 Публикувано на: 22.05.2020

2020-16 Публикувано на: 18.05.2020

2020-15 Публикувано на: 14.05.2020

2020-14 Публикувано на: 29.04.2020

2020-13 Публикувано на: 24.04.2020

2020-12 Публикувано на: 16.04.2020

2020-11 Публикувано на: 10.04.2020

Повторна Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина“ ЕАД” за срок от 2 /две/ години, съгласно Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
2020-10 Публикувано на: 08.04.2020

2020-9 Публикувано на: 07.04.2020

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина“ ЕАД” за срок от 2 /две/ години, съгласно Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
2020-8 Публикувано на: 20.03.2020

2020-7 Публикувано на: 19.03.2020

2020-6 Публикувано на: 16.03.2020

2020-5 Публикувано на: 06.03.2020

2020-4 Публикувано на: 25.02.2020

2020-3 Публикувано на: 28.01.2020

2020-2 Публикувано на: 10.01.2020

2020-1 Публикувано на: 06.01.2020