Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Събиране на оферти с обява – чл.20, ал.3 от ЗОП №: 2020-1
Доставка и инсталация на специализирана хемодинамична работна станция
Доставка и инсталация на специализирана хемодинамична работна станция
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.02.2020
Добавен на: 21.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
Добавен на: 06.01.2020
АОП № Публикувано на: 06.01.2020