Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Избор на независим одитор №: 2022-1
Избор на независим одитор
Избор на независим одитор
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 02.11.2022
АОП № Публикувано на: 02.11.2022