Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: ПОКАНА №: 2021-11
00080-2020-0009 Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение РД-11-54/28.01.2021г. , за нуждите на УМБАЛ“СВЕТА ЕКАТЕРИНА‘ ЕАД
00080-2020-0009 Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение РД-11-54/28.01.2021г. , за нуждите на УМБАЛ“СВЕТА ЕКАТЕРИНА‘ ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.09.2021
Добавен на: 08.09.2021
Добавен на: 07.09.2021
Добавен на: 30.07.2021
Добавен на: 30.07.2021
Добавен на: 29.07.2021
Добавен на: 13.05.2021
Добавен на: 13.05.2021
АОП № Публикувано на: 13.05.2021