Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: ПОКАНА №: 2021-14
ПОКАНА за подаване на оферта за извършване на независим финансов одит на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
ПОКАНА за подаване на оферта за извършване на независим финансов одит на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 15.10.2021
АОП № Публикувано на: 15.10.2021