Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: ПОКАНА №: 2021-14
ПОКАНА за подаване на оферта за извършване на независим финансов одит на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
ПОКАНА за подаване на оферта за извършване на независим финансов одит на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 15.10.2021
АОП № Публикувано на: 15.10.2021