Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2020-16
Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“ по осем обособени позиции
Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“ по осем обособени позиции
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 26.05.2020
Добавен на: 26.05.2020
АОП № Публикувано на: 18.05.2020