Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2020-17
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 26.05.2020
Добавен на: 26.05.2020
АОП № Публикувано на: 22.05.2020