Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2020-18
ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 26.05.2020
Добавен на: 26.05.2020
АОП № Публикувано на: 22.05.2020