Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 2019-27
Доставка и монтаж на резервни части за 1 /един/ брой рентгенов апарат „С“ рамо за инвазивна диагностика, със съответната окомплектовка
Доставка и монтаж на резервни части за 1 /един/ брой рентгенов апарат „С“ рамо за инвазивна диагностика, със съответната окомплектовка
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 31.12.2020
Добавен на: 31.12.2019
Добавен на: 31.12.2019
Добавен на: 31.12.2019
Добавен на: 19.12.2019
Добавен на: 19.12.2019
Добавен на: 19.12.2019
Добавен на: 19.12.2019
АОП № Публикувано на: 19.12.2019