Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: ПОКАНА №: 2021-3
00080-2020-0009 Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение РД-11-62/01.02.2021г. , за нуждите на УМБАЛ“СВЕТА ЕКАТЕРИНА‘ ЕАД
00080-2020-0009 Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение РД-11-62/01.02.2021г. , за нуждите на УМБАЛ“СВЕТА ЕКАТЕРИНА‘ ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 12.11.2021
Добавен на: 12.11.2021
Добавен на: 10.11.2021
Добавен на: 18.10.2021
Добавен на: 11.10.2021
Добавен на: 05.10.2021
Добавен на: 01.10.2021
Добавен на: 01.10.2021
Добавен на: 17.09.2021
Добавен на: 01.09.2021
Добавен на: 12.05.2021
Добавен на: 12.05.2021
АОП № Публикувано на: 12.05.2021