Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 1
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД”, Ви кани на 05.12.2014 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 12.03.2015
Добавен на: 03.02.2015
Добавен на: 03.02.2015
Добавен на: 02.02.2015
Добавен на: 21.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 19.01.2015
Добавен на: 16.12.2014
Добавен на: 16.12.2014
Добавен на: 16.12.2014
Добавен на: 17.11.2014
Добавен на: 23.09.2014
Добавен на: 23.09.2014
Добавен на: 23.09.2014
Добавен на: 23.09.2014
Добавен на: 23.09.2014
Добавен на: 23.09.2014
Добавен на: 23.09.2014
АОП № 00010-2014-0013 Публикувано на: 23.09.2014