Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 10
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, допроектиране, препроектиране и строителство, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC, на обект: „Преустройство и разширение на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД-Хирургичен блок”
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, допроектиране, препроектиране и строителство, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC, на обект: „Преустройство и разширение на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД-Хирургичен блок”
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0010 Публикувано на: 30.06.2014