Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 11
„Доставка, монтаж, настройки и тестове,пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ренгенова тръба (ULYSSES TUBE UNIT ANGIO, съвместима с ангиографски апарат INNOVA 2100IQ), за нуждите на “Клиника по кардиология” , при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД” , включително и необходимия за смяната й консумативен материал.
„Доставка, монтаж, настройки и тестове,пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ренгенова тръба (ULYSSES TUBE UNIT ANGIO, съвместима с ангиографски апарат INNOVA 2100IQ), за нуждите на “Клиника по кардиология” , при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД” , включително и необходимия за смяната й консумативен материал.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0009 Публикувано на: 17.06.2014