Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 12
“Доставки на въздушни филтри /джобни, абсолютни, зиг-заг и прави/ за климатичните шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации на Операционен блок, Реанимация, Стационар, Компютърен томограф, Ангиограф и Стерилизационна и пералня при УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.
“Доставки на въздушни филтри /джобни, абсолютни, зиг-заг и прави/ за климатичните шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации на Операционен блок, Реанимация, Стационар, Компютърен томограф, Ангиограф и Стерилизационна и пералня при УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0008 Публикувано на: 12.05.2014