Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 128
“Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Периодични доставки на хигиенни продукти по предварителни писмени заявки, за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация– част 5 от документацията за участие.Процедурата обхваща 8 /осем/ обособени позиции. Обособена позиция №I - Доставки на хигиенни изделия от хартия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №I обхваща 10 номенклатури. Обособена позиция №II - Доставки на перилни и почистващи продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №II обхваща 33 номенклатури, като една от номенклатурите се състои от отделни единици. Обособена позиция №III - Доставки на ароматизатори за въздух и пълнители за тях за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №III обхваща 2 номенклатури, като една от номенклатурите се състои от отделни единици. Обособена позиция №IV - Доставки на козметични продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №IV обхваща 5 номенклатури, като една от номенклатурите се състои от отделни единици. Обособена позиция №V - Доставки на големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №V обхваща 2 номенклатури, като една от номенклатурите се състои от отделни единици. Обособена позиция №VI - Доставки на ръкавици и калцуни за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №VI обхваща 9 номенклатури. Обособена позиция №VII - Доставки на метли, четки, кофи и други изделия за почистване за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №VII обхваща 33 номенклатури. Обособена позиция №VIII - Доставки на други изделия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция №VIII обхваща 4 номенклатури. *Участникът може да подаде оферта за една или повече номенклатури от съответната обособена позиция, като задължително следва да оферира всички единици от съответната номенклатура. Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 14.04.2016 г. от 09,30 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 20.12.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 31.05.2016
Добавен на: 30.05.2016
Добавен на: 30.05.2016
Добавен на: 26.05.2016
Добавен на: 25.05.2016
Добавен на: 25.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 19.05.2016
Добавен на: 18.05.2016
Добавен на: 25.04.2016
Добавен на: 25.04.2016
Добавен на: 25.04.2016
Добавен на: 25.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 22.03.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
АОП № 00010-2016-0003 Публикувано на: 03.02.2016