Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 129
Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Клиника по кардиология“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ към УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД
Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Клиника по кардиология“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ към УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 12.05.2016
Добавен на: 10.05.2016
Добавен на: 05.05.2016
Добавен на: 31.03.2016
Добавен на: 29.02.2016
Добавен на: 29.02.2016
Добавен на: 29.02.2016
АОП № 9050848 Публикувано на: 29.02.2016