Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 13
„Покупки на течни горива – безоловен бензин А 95 Н и гориво за дизелови двигатели - евро дизел, чрез зареждане от бензиностанции на МПС, собственост на Възложителя при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД“.
„Покупки на течни горива – безоловен бензин А 95 Н и гориво за дизелови двигатели - евро дизел, чрез зареждане от бензиностанции на МПС, собственост на Възложителя при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД“.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0007 Публикувано на: 16.04.2014