Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 13
„Покупки на течни горива – безоловен бензин А 95 Н и гориво за дизелови двигатели - евро дизел, чрез зареждане от бензиностанции на МПС, собственост на Възложителя при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД“.
„Покупки на течни горива – безоловен бензин А 95 Н и гориво за дизелови двигатели - евро дизел, чрез зареждане от бензиностанции на МПС, собственост на Възложителя при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД“.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0007 Публикувано на: 16.04.2014