Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 142
“Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”.
Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 05.12.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 02.08.2016
Добавен на: 14.07.2016
Добавен на: 30.06.2016
Добавен на: 27.06.2016
АОП № 9053886 Публикувано на: 27.06.2016