Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 144
„Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”.
„Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”. Процедурата обхваща 2 /две/ обособени позиции, а именно: 1. Обособена позиция №1 - Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, включваща 65 /шестдесет и пет/ номенклатури, подробно описани в техническата спецификация - Приложение №8 към обявата; 2. Обособена позиция №2 - Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична техника със специализирано предназначение за операционни зали в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“, включваща 2 /две/ номенклатури, подробно описани в техническата спецификация - Приложение №8 към обявата. *Участникът може да подадена оферта за една или повече обособени позиции, като задължително следва да оферира всички номенклатури от съответната обособена позиция.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 15.12.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 15.08.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 27.06.2016
АОП № 9053887 Публикувано на: 27.06.2016