Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 15
„Доставки на специално работно облекло, постелъчно, болнично и операционно бельо за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД““.
„Доставки на специално работно облекло, постелъчно, болнично и операционно бельо за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД““.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0005 Публикувано на: 07.04.2014