Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 18
„Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клинична лаборатория, Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, и Отделение по клинична патоанатомия, хистология и съдебна медицина при УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
„Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клинична лаборатория, Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, и Отделение по клинична патоанатомия, хистология и съдебна медицина при УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.05.2016
АОП № 00010-2014-0002 Публикувано на: 03.02.2014