Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 19
„Доставка, монтаж, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на комплект рентгенов излъчвател с охладител и високоволтов кабел, съвместими с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”, включително подмяна на дефектиралите компоненти и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пускането на апарата в експлоатация.
„Доставка, монтаж, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на комплект рентгенов излъчвател с охладител и високоволтов кабел, съвместими с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”, включително подмяна на дефектиралите компоненти и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пускането на апарата в експлоатация.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0001 Публикувано на: 03.02.2014