Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 252
„Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
До Участниците в процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“ “ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, Ви кани на 01.02.2017 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина”ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри“, на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Председател на комисията: Проф. д-р Димитър Петков – зам. директор по лечебната дейност
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.02.2019
Добавен на: 30.03.2017
Добавен на: 30.03.2017
Добавен на: 23.03.2017
Добавен на: 23.03.2017
Добавен на: 21.03.2017
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 16.03.2017
Добавен на: 15.03.2017
Добавен на: 15.03.2017
Добавен на: 14.03.2017
Добавен на: 13.03.2017
Добавен на: 08.03.2017
Добавен на: 08.03.2017
Добавен на: 08.03.2017
Добавен на: 08.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
Добавен на: 14.02.2017
Добавен на: 14.02.2017
Добавен на: 14.02.2017
Добавен на: 14.02.2017
Добавен на: 14.02.2017
Добавен на: 27.01.2017
Добавен на: 13.01.2017
Добавен на: 13.10.2016
Добавен на: 13.10.2016
Добавен на: 13.10.2016
Добавен на: 13.10.2016
Добавен на: 13.10.2016
Добавен на: 13.10.2016
АОП № 00010-2016-0012 Публикувано на: 13.10.2016