Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 3
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня” и „КАИЛ” при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
Информация: 1. Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня” и „КАИЛ” при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/”, Ви кани на 26.11.2014 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя /публикувано на 21.11.2014г./.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 13.06.2016
Добавен на: 10.07.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 23.03.2015
Добавен на: 30.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 19.01.2015
Добавен на: 08.12.2014
Добавен на: 08.12.2014
Добавен на: 08.12.2014
Добавен на: 21.11.2014
Добавен на: 17.11.2014
Добавен на: 07.10.2014
Добавен на: 07.10.2014
Добавен на: 07.10.2014
Добавен на: 07.10.2014
Добавен на: 07.10.2014
АОП № 00010-2014-0014 Публикувано на: 07.10.2014