Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 327
Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД Периодични доставки на дезинфектанти, извършвани по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване лечебния процес в УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура.
Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД Периодични доставки на дезинфектанти, извършвани по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване лечебния процес в УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 19.10.2018
Добавен на: 20.06.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 19.04.2018
АОП № 00010-2018-0005 Публикувано на: 19.04.2018