Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 347
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД за 2019 г.
Периодични доставки на лекарствени продукти, извършвани по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване лечебния процес в УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 13.02.2019
Добавен на: 29.01.2019
Добавен на: 10.01.2019
Добавен на: 30.11.2018
Добавен на: 27.11.2018
Добавен на: 16.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
АОП № 00010-2018-0015 Публикувано на: 15.10.2018