Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 45
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, Клинична лаборатория и Лаборатория по обща и клинична патология при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.
Периодични доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, Клинична лаборатория и Лаборатория по обща и клинична патология при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, извършвани по предварителни писмени заявки.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 31.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 04.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 01.10.2015
Добавен на: 01.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 23.04.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 23.03.2015
Добавен на: 20.03.2015
Добавен на: 17.03.2015
Добавен на: 17.03.2015
Добавен на: 13.03.2015
Добавен на: 13.03.2015
Добавен на: 13.03.2015
Добавен на: 12.03.2015
Добавен на: 12.03.2015
Добавен на: 10.03.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 10.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 09.02.2015
Добавен на: 02.02.2015
Добавен на: 21.01.2015
Добавен на: 23.12.2014
Добавен на: 22.10.2014
Добавен на: 22.10.2014
Добавен на: 22.10.2014
АОП № 00010-2014-0015 Публикувано на: 22.10.2014