Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 46
Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от специализирана болнична информационна система „Гама“, ползвана от УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД
Обектът на поръчката обхваща осигуряване на поддръжка за общо: 88бр. лиценза „Гама КОДМАСТЕР“, 2 бр. лиценза “Гама КАЛК“, 9бр. лиценза “Гама МУЛТИЛАБ“, 1бр. лиценз “Гама МУЛТИЛАБ WEB“, 11бр. лиценза “Гама КЛИНИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ АВТОМАТИЧНА ВРЪЗКА“, 22бр. лиценза “Гама СТОР“ и 1 бр. лиценз “Гама ДИЕТИ“, всички те притежавани от УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД.
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: «„Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от специализирана болнична информационна система „Гама“, ползвана от УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД, Ви кани на 10.12.2014 г. от 11,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена”.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 13.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 23.03.2015
Добавен на: 12.03.2015
Добавен на: 26.01.2015
Добавен на: 11.12.2014
Добавен на: 10.12.2014
Добавен на: 05.12.2014
Добавен на: 22.10.2014
Добавен на: 22.10.2014
Добавен на: 22.10.2014
АОП № 00010-2014-0016 Публикувано на: 22.10.2014