Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 47
“Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, Ви кани на 23.12.2014 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагана цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 26.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 18.03.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 19.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 16.01.2015
Добавен на: 10.12.2014
Добавен на: 31.10.2014
Добавен на: 27.10.2014
Добавен на: 27.10.2014
Добавен на: 27.10.2014
АОП № 00010-2014-0017 Публикувано на: 27.10.2014