Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 48
“Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 13.01.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 25.04.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 03.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 22.04.2015
Добавен на: 20.04.2015
Добавен на: 16.04.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 14.04.2015
Добавен на: 08.04.2015
Добавен на: 06.04.2015
Добавен на: 06.04.2015
Добавен на: 16.03.2015
Добавен на: 10.03.2015
Добавен на: 10.03.2015
Добавен на: 10.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 28.01.2015
Добавен на: 08.01.2015
Добавен на: 08.12.2014
Добавен на: 29.10.2014
Добавен на: 29.10.2014
Добавен на: 29.10.2014
АОП № 00010-2014-0018 Публикувано на: 29.10.2014