Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 50
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори, съвместими с таванна система за вертикално подаване на беден на турболенции чист въздушен поток, с насочваща престилка,находящи се в операционни зали № 1, № 2, № 3 и № 4 на Операционен блок при УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД.
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори, съвместими с таванна система за вертикално подаване на беден на турболенции чист въздушен поток, с насочваща престилка,находящи се в операционни зали № 1, № 2, № 3 и № 4 на Операционен блок при УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.04.2015
Добавен на: 13.01.2015
Добавен на: 05.12.2014
Добавен на: 18.11.2014
АОП № 9036142 Публикувано на: 18.11.2014