Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 51
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.
„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г."
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 27.04.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 30.01.2015
Добавен на: 19.01.2015
Добавен на: 19.12.2014
Добавен на: 27.11.2014
АОП № 9036699 Публикувано на: 27.11.2014