Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 8
„Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, Ви кани на 23.01.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Поради изтичане срока на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, моля на основание чл. 58, ал.3 от Закона за обществени поръчки, в срок до 07.01.2015 г. писмено: 1. да потвърдите подадената от Вас оферта; 2. да удължите срока на подадената от Вас оферта до 30.01.2015 г.; 3. да представите документ за удължаване срока на валидност на представената от Вас гаранция за участие в процедурата, в случай че е под формата на банкова гаранция до 09.03.2015 г.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 16.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 10.06.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 26.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 19.03.2015
Добавен на: 18.03.2015
Добавен на: 18.03.2015
Добавен на: 10.03.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 06.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 05.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 26.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 25.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 04.02.2015
Добавен на: 27.01.2015
Добавен на: 15.12.2014
Добавен на: 14.08.2014
Добавен на: 08.08.2014
Добавен на: 08.08.2014
Добавен на: 08.08.2014
Добавен на: 08.08.2014
Добавен на: 08.08.2014
АОП № 00010-2014-0012 Публикувано на: 08.08.2014