Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 9
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“. В изпълнение на чл. 71, ал. 5 от ЗОП и съгласно т. 16 от Решението за откриване на процедурата, назначената от изпълнителния директор на болницата Комисия, ще проведе в 10:00 часа на 15.10.2014 г. в зала №1, партерен етаж на УСБАЛССЗ “Св. Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” № 52А публичен жребий за определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните номенклатури от съответните обособени позиции: 1. обособена позиция №I, ном. №№60, 74, 94 и 345; 2. обособена позиция №II, ном. №№21, 80 и 98, като кани всички участници в процедурата да присъстват.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 09.02.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 19.01.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 03.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 09.04.2015
Добавен на: 12.03.2015
Добавен на: 03.02.2015
Добавен на: 19.01.2015
Добавен на: 14.12.2014
Добавен на: 14.12.2014
Добавен на: 24.11.2014
Добавен на: 24.11.2014
Добавен на: 21.11.2014
Добавен на: 21.10.2014
Добавен на: 21.10.2014
Добавен на: 16.10.2014
Добавен на: 16.10.2014
Добавен на: 16.10.2014
Добавен на: 16.10.2014
Добавен на: 02.09.2014
Добавен на: 11.08.2014
Добавен на: 01.08.2014
Добавен на: 28.07.2014
Добавен на: 23.07.2014
Добавен на: 23.07.2014
Добавен на: 23.07.2014
Добавен на: 23.07.2014
Добавен на: 23.07.2014
Добавен на: 23.07.2014
Добавен на: 07.01.2014
АОП № 00010-2014-0011 Публикувано на: 23.07.2014