Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


355 Публикувано на: 22.11.2018

353 Публикувано на: 13.11.2018

354 Публикувано на: 13.11.2018

352 Публикувано на: 06.11.2018

351 Публикувано на: 06.11.2018

350 Публикувано на: 29.10.2018

349 Публикувано на: 17.10.2018

347 Публикувано на: 15.10.2018

346 Публикувано на: 11.10.2018

345 Публикувано на: 05.10.2018

343 Публикувано на: 26.09.2018

342 Публикувано на: 29.08.2018

341 Публикувано на: 13.08.2018

340 Публикувано на: 05.08.2018

339 Публикувано на: 30.07.2018

338 Публикувано на: 27.07.2018

336 Публикувано на: 08.06.2018

337 Публикувано на: 08.06.2018

334 Публикувано на: 30.05.2018

335 Публикувано на: 30.05.2018

333 Публикувано на: 14.05.2018

332 Публикувано на: 04.05.2018

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Аппарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
328 Публикувано на: 23.04.2018

327 Публикувано на: 19.04.2018

326 Публикувано на: 12.04.2018

324 Публикувано на: 03.04.2018

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
325 Публикувано на: 03.04.2018

323 Публикувано на: 26.02.2018

322 Публикувано на: 20.02.2018

321 Публикувано на: 16.02.2018

319 Публикувано на: 09.02.2018

320 Публикувано на: 09.02.2018

318 Публикувано на: 07.02.2018

317 Публикувано на: 19.01.2018

316 Публикувано на: 04.12.2017

315 Публикувано на: 03.11.2017

313 Публикувано на: 26.10.2017

312 Публикувано на: 18.10.2017

311 Публикувано на: 11.10.2017

310 Публикувано на: 02.10.2017

304 Публикувано на: 20.09.2017

303 Публикувано на: 29.08.2017

294 Публикувано на: 18.08.2017

302 Публикувано на: 15.08.2017

301 Публикувано на: 10.08.2017

296 Публикувано на: 03.08.2017

297 Публикувано на: 03.08.2017

295 Публикувано на: 02.08.2017

291 Публикувано на: 31.07.2017

289 Публикувано на: 27.07.2017

288 Публикувано на: 21.07.2017

287 Публикувано на: 12.07.2017

286 Публикувано на: 05.07.2017

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/
285 Публикувано на: 09.06.2017

284 Публикувано на: 07.06.2017

283 Публикувано на: 06.06.2017

282 Публикувано на: 23.05.2017

281 Публикувано на: 18.05.2017

280 Публикувано на: 12.05.2017

279 Публикувано на: 04.05.2017

275 Публикувано на: 28.04.2017

272 Публикувано на: 27.04.2017

273 Публикувано на: 27.04.2017

271 Публикувано на: 06.04.2017

270 Публикувано на: 14.03.2017

268 Публикувано на: 06.03.2017

269 Публикувано на: 06.03.2017

267 Публикувано на: 17.02.2017

266 Публикувано на: 30.01.2017

265 Публикувано на: 17.01.2017

263 Публикувано на: 06.01.2017

“УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, И ОТПАДЪЦИ С КОД: 18 01 04, ПРЕМИНАЛИ ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” С АДРЕС ГР. СОФИЯ, БУЛ. „П. СЛАВЕЙКОВ“ №52А, И ПАРТИДНИ НОМЕРА 7224F109709, 7224F129602 И M383, КАКТО И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЧУВАЛИ ОТ 60 Л. ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /С КОДОВЕ: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 И 15 01 07/ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОПАКОВКИ ДО ОБЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ.
262 Публикувано на: 12.12.2016

259 Публикувано на: 09.12.2016

257 Публикувано на: 30.11.2016

256 Публикувано на: 16.11.2016

254 Публикувано на: 14.11.2016

253 Публикувано на: 14.10.2016

238 Публикувано на: 13.10.2016

252 Публикувано на: 13.10.2016

226 Публикувано на: 03.08.2016

217 Публикувано на: 29.07.2016

215 Публикувано на: 20.07.2016

“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата.
152 Публикувано на: 12.07.2016

214 Публикувано на: 11.07.2016

145 Публикувано на: 08.07.2016

149 Публикувано на: 06.07.2016

153 Публикувано на: 01.07.2016

142 Публикувано на: 27.06.2016

144 Публикувано на: 27.06.2016

135 Публикувано на: 02.06.2016

132 Публикувано на: 10.05.2016