Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
130 Публикувано на: 01.03.2016

129 Публикувано на: 29.02.2016

127 Публикувано на: 03.02.2016

128 Публикувано на: 03.02.2016

126 Публикувано на: 20.01.2016

124 Публикувано на: 13.01.2016

121 Публикувано на: 20.11.2015

117 Публикувано на: 13.11.2015

116 Публикувано на: 12.11.2015

114 Публикувано на: 17.08.2015

115 Публикувано на: 17.08.2015

112 Публикувано на: 15.07.2015

113 Публикувано на: 15.07.2015

109 Публикувано на: 25.06.2015

110 Публикувано на: 25.06.2015

111 Публикувано на: 25.06.2015

108 Публикувано на: 08.06.2015

107 Публикувано на: 01.06.2015

106 Публикувано на: 18.05.2015

104 Публикувано на: 27.04.2015

103 Публикувано на: 01.04.2015

„Подмяна на дограма в сградата на Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, находяща се на територията на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, ул.”Коньовица” №65, гр. София“ :Демонтаж на стара дървена дограма. Доставка и монтаж на 5-камерна ПВЦ дограма със стъклопакет. Обръщане вътрешно (с куфари от гипскартон) и външно (топлоизолация с готова мазилка). Боядисване. Доставка и монтаж на вътрешни и външни первази.Всички описани дейности , наричаме за краткост РСМР по долу в поканата.Срокът за завършване на ремонтните и строително-монтажни работи, е съгласно офертата на участника, но не повече от 90 /деветдесет/ работни дни, считано от датата на предаване на обекта.
96 Публикувано на: 25.03.2015

100 Публикувано на: 25.03.2015

101 Публикувано на: 25.03.2015

94 Публикувано на: 17.03.2015

95 Публикувано на: 17.03.2015

93 Публикувано на: 27.02.2015

92 Публикувано на: 18.02.2015

89 Публикувано на: 11.02.2015

90 Публикувано на: 11.02.2015

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове , които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.“
88 Публикувано на: 10.02.2015

87 Публикувано на: 30.01.2015

55 Публикувано на: 20.01.2015

56 Публикувано на: 20.01.2015

„Изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи на обект : 1. Обособена позиция № 1: Покрив над стационара при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А; 2. Обособена позиция № 2: Направа на ревизионни шахти на „кота -1“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А;3. Обособена позиция № 3: Направа на временно остъкляване на два броя тераси на “Клиника по съдова хирургия и ангиология ” при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, разположена на територията на НКБ, с адрес: гр. София, ул. “Коньовица” №65.
52 Публикувано на: 01.12.2014

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.
51 Публикувано на: 27.11.2014

50 Публикувано на: 18.11.2014

49 Публикувано на: 10.11.2014

48 Публикувано на: 29.10.2014

47 Публикувано на: 27.10.2014

45 Публикувано на: 22.10.2014

46 Публикувано на: 22.10.2014

3 Публикувано на: 07.10.2014

1 Публикувано на: 23.09.2014

8 Публикувано на: 08.08.2014

9 Публикувано на: 23.07.2014

10 Публикувано на: 30.06.2014

11 Публикувано на: 17.06.2014

12 Публикувано на: 12.05.2014

13 Публикувано на: 16.04.2014

14 Публикувано на: 16.04.2014

15 Публикувано на: 07.04.2014

16 Публикувано на: 07.04.2014

„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Лаборатория по обща и клинична патология“, „Консултативно - диагностичен блок”, „КАИЛ”,„Отделение по интензивно лечение на ССУ и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката“ и „Операционен блок“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
17 Публикувано на: 31.03.2014

18 Публикувано на: 03.02.2014

„Доставка, монтаж, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на комплект рентгенов излъчвател с охладител и високоволтов кабел, съвместими с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”, включително подмяна на дефектиралите компоненти и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пускането на апарата в експлоатация.
19 Публикувано на: 03.02.2014

348 Публикувано на: 01.01.1970