Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Доц. д-р Мария Недевска

Началник Отделение по образна диагностика

 

Завършва медицина през 1994 г. в Медицински Университет –Стара Загора.

Работи и специализира „Образна диагностика“ в Окръжна болница гр. Ямбол, Клиника по образна диагностика към Медицински Университет гр. Стара Загора, Клиника по образна диагностика в Александровска болница гр. София и IV Градска Болница в гр. София.

Придобива диплом за специалност „Образна диагностика“ през 2003 г. от Медицински Университет, София.

Последователно е началник на Отделение по Образна диагностика в УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков“ (2003-2010) и на Клиника по Образна диагностика в УМБАЛ “Св. Анна“, София (2010-2015). От октомври 2015 г. отново е начело на Отделението по Образна диагностика на УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков“, София.

 Владее всички конвенционални образни методи, с допълнителна специализация и квалификация в областта на торакалната сърдечно-съдовата, спешната и абдоминална диагностика.

Научната си дейност започва през 2006 г. и след успешно положен изпит е зачислена за докторант към Катедра по Образна диагностика към Медицински Университет, София.

През 2009 година успешно защитава докторска работа на тема „Компютър-томографска диагностика на аортна дисекация и вариантите й“. От 2013 г. е назначена за  доцент към Катедра по Образна диагностика към Медицински университет, София. Активно преподава на студенти и специализанти по Образна диагностика.