Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Доц. д-р Пенчо Кратунков, дм, FSCAI

Началник Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

 

Утвърден специалист в областта на Детската Кардиологията и Вродените сърдечни малформации.

Доцент в Клиниката по кардиология.

Научна и образователна степен „Доктор” (2012 г.)

 

Специалности:

–     Педиатрия

–     Детска Кардиология

 

Допълнително обучение:

–     Притежава сертификат за ЕхоКГ

–     Притежава сертификат за Холтер ЕКГ

–     Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна Кардиология

 

Клинични умения:

–     Ехокардиографска диагностика на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни

–     Консервативно и постоперативно лечение на вродени и придобити сърдечни малформации

–     Инвазивна диагностика (сърдечна катетеризация) при вродени сърдечни малформации при деца и възрастни

–     Интервенционално лечение на вродени и придобити структурни сърдечни малформации при деца и възрастни

 

Транскатетърно затваряне на:

  • Междупредсърден дефект секундум (МПД-ІІ)
  • Междукамерен дефект (МКД)
  • Персистиращ форамен овале (ПФО)
  • Персистиращ артериален канал (ПАК)
  • Ендоваскуларно лечение на коарктации и рекоарктации на Аортата
  • Аномални съдови комуникации

 

Специализации в чужбина:

–    “Sophia Children’s Hospital” в гр. Ротердам, Холандия (юни 1994)

–     International Heart School “Kirklin - Parenzan”, Бергамо; Университет “Св. Анна”, Пиза, Италия (ноември 1995 – декември 1996)

–     Ospedale Pediatrico Apuano, Масса и Instituto Policlinico San Donato, Милано, Италия (2000 - 2001)

–     Chicago Childrens’ Hospital, Чикаго, САЩ (2006)

 

Д-р Кратунков и неговият екип са извършили за първи път в България:

–     Затваряне на Междукамерен Дефект и затваряне на Парапротезни Регургитации

–     Имплантация на Cheatham-Platinum (CP) стент при интервенционално лечение на Коарктация на Аортата (2003).

–     Транскатетърно затваряне на вроден междукамерен дефект (ноември 2004)

–     Имплантация на Cheatham-Platinum (CP) стент при стеноза на системното венозно предсърдие след Сенинг тип операция при транспозиция на големите артерии (2003)

–     Транскатетърно затваряне на остатъчен постоперативен междукамерен дефект (2007)

–     Интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при биологична Митрална протеза (25.04.2008)

–     Интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при механична Митрална протеза (1.12.2008)

–     Интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при механична Аортна протеза (9.03.2009)

–     Успешно транскатетърно затваряне на постинфарктен междукамерен дефект (2009)

–     През 2012 г. Д-р Кратунков прави за първи път в България сравнителен анализ на резултатите от хирургично и транскатетърно затваряне на междупредсърдeн дефект секундум с Амплатцер септален оклудер и защитава дисертационен труд на тази тема.

 

Членство в професионални организации:

–    Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–     Fellow of the Society for Cardiac Angiography and Interventions (FSCAI) от юли 2008 г.