Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Д-р Вера Табакова

Началник Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена

                  

Завършва медицина в Медицинска академия – София

 

Специалности:    

–   Медицинска микробиология

–   Обща хигиена

 

Специализации:     

–   Erasmus Medical Center (Dijkzigt), Rotterdam, Холандия

–   MSU, Lancing, USA

 

Дейност:             

  • Микробиологична диагностика на инфекциите. Лабораторията обслужва хоспитализирани и извънболнични пациенти. Разполага с автоматизирани системи за лабораторна диагностика, които скъсяват времето за получаване на резултат
  • Ежедневни консултации касаещи антбиотичната профилактика и лечение (24 часа, 7 дни в седмицата).
  • Участие във визитации с лекуващите лекари
  • Профилактика и контрол на ВБИ
  • Антибиотична политика – контрол върху използваните антибиотици.  Текущо обучение и контрол на медицинския персонал за извършване на асептични техники и манипулации
  • Консултации на колеги клиницисти от други болници, свързани с диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

 

Постижения и принос:                

Въвеждане на методи за бърза диагностика на инфекциите на сърдечно-съдовата система

 

Лекционна дейност:             

Лектор в учебни програми и курсове за следдипломна квалификация на лекари (микробиолози и кардиолози):

–    „МБ диагностика на инфекции на сърдечно-съдовата система”

–     „Микробиология на инфекциозния ендокардит – съвременни методи за диагностика и лечение”

 

Владеене на чужди езици:

–      Английски

 

Професионални форуми, конгреси:

  • Участие в European Study Group on Nosocomial Infections – “Clinical Characteristics and Outcome of Patients with Nosocomially –      Acquired Bloodstream Infections in Europe”
  • Ежегодно участие в European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) и International Symposium on Modern Consepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections (ISCVID)