Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Д-р Клавдия Патрикова

Управител на Медицински център "Света Екатерина"

 

Завършва медицина в Медицинска академия, София (1984)

Работи като лекар интернист във Вътрешно отделение и кардиология на Окръжна болница – Благоевград (1984-1989)

Работи като лекар интернист във вътрешно отделение на Първа ОРБ – София (януари 1989 – март 1990)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от 1990 г. до сега)

Управител на Медицински център „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕООД (от 2006 до сега)

Старши асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков“ (1995-1999)

Главен асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ ,,Проф. д-р Александър Чирков” (от април 1999 г. до сега)

Автор и съавтор на повече от 15 научни публикации

 

Специалности:

–   Нуклеарна кардиология (“Bad Oeynhausen”, Германия, 1990)

–   Вътрешни болести (1994)

–   Кардиология (1996)

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат по ехокардиография– експертно ниво (2007)

–   Притежава диплом по здравен мениджмънт (МУ – София, 2006)

 

Специализации:

  • Бад Унхаузен , Германия
  • Висбаден, Германия

 

Клинични умения и компетенции:

–   Ехокардиографска диагностика, консервативно и постоперативно лечение на пациенти с придобити сърдечни пороци, исхемична болест на сърцето (ИБС), кардиомиопатии, болести на аортата и др.

–   Велоергометрия, Холтер ЕКГ и АН и др.

 

Чужди езици:

–   Френски

–   Руски

–   Английски

 

Членство в професионални организации:

–   Български лекарски съюз (БЛС)

–   Дружество на кардиолозите в България

–    Българско дружество по ехокардиография